Geschiedenis

Den Witten Hert bestaat sinds 1908 als uithangbord van brouwerij De Ridder, toen gelegen in de Hertstraat. Ook in de middeleeuwen zou hier al een “herberg” geweest zijn!

Vroeger.. was niet ALLES beter 😉

Meer info Over de geschiedenis van DenWittenHert kan je hier vinden: Café Den Witten Hert | Inventaris Onroerend Erfgoed

Plomteux, Greet: Café Den Witten Hert [online]https://id.erfgoed.net/teksten/11328 (geraadpleegd op 16-05-2022)